"บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยและเชื่อมั่น"

 

โทร : 033-000-954093-528-955406-1423-2797


"บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยและเชื่อมั่น"

 

โทร : 033-000-954093-528-955406-1423-2797


"บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยและเชื่อมั่น"

 

โทร : 033-000-954093-528-955406-1423-2797
 

ยุธาภัคร์-รถกระเช้าไฟฟ้าชลบุรี

168 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190

รถกระเช้าไฟฟ้าชลบุรี ยุธาภัคร์

Personal lift

ลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคล

เป็นรถลิฟท์กระเช้าขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย ใช้ทำงานในที่สูงขึ้นได้เพียง 1 คน ความสูงของลิฟท์ไม่เกิน 14 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้สูงสุด 159 กก.

 

Scissor Lift

scissor lift

เป็นรถลิฟท์กระเช้าที่มีความคล่องตัวในการใช้งาน โดยสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากบนกระเช้า ด้วยเครื่องไฟฟ้าจึงสามารถทำงานภายในได้โดยไม่เกิดมลพิษ รับน้ำหนักได้ 227-450 กก.

Boom Lift

Boom Lift

เป็นรถลิฟท์ที่เข้าถึงหน้างานที่ซับซ้อน สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากบนกระเช้า มีทั้งรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ ข้อดีคือ ไม่เกิดมลพิษในขณะใช้งาน และเป็นรุ่นเครื่องยนต์ Diesel มีความสูงได้มากถึง 30 เมตร

บริการของเรา

new logo

 

ศูนย์รวมรถกระเช้าไฟฟ้า ชลบุรี

yutapak  ขายรถกระเช้าไฟฟ้ามือ 1 และ มือ 2

yutapak  ให้เช่ารถกระเช้าไฟฟ้า

yutapak  รับซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า

yutapak  ขายอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า

ขายรถกระเช้าไฟฟ้า
เช่ารถกระเช้าไฟฟ้า
ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า
ขายอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า
ลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคล

ลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคล Personal Lift

 

เป็นรถลิฟท์กระเช้ายกคนที่ขึ้นได้คนเดียว ใช้แรงคนในการเข็นเคลื่อนย้ายตำแหน่ง เป็นลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย ด้วยลักษณะของตัวรถที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารที่พื้นที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก และทางเข้าออกที่มีขนาดเล็ก เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน

สำหรับรถลิฟท์กระเช้าแบบ Scissor Lift มี 2 ประเภท คือ  

 

1. Scissor Lift แบบไฟฟ้า (Battery) เป็นรถลิฟท์กระเช้าไฟฟ้าที่มีความคล่องตัวในการใช้งานโดยสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง / กระเช้า-ขึ้นลง) ได้จากบนกระเช้า ด้วยคุณสมบัติของรถที่ใช้ Battery จึงสามารถทำงานได้ภายในอาคารโดยไม่เกิดมลพิษ

2. Scissor Lift แบบน้ำมัน (Engine) เป็นลิฟท์กระเช้าเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยลักษณะของล้อที่มีดอกยางขนาดใหญ่จึงสามารถขับเคลื่อนผ่านพื้นที่  ที่เป็นพื้นดิน เช่น พื้นที่การก่อสร้างอาคาร แต่ในส่วนของการใช้งานยกกระเช้า ขึ้น-ลง ยังต้องปฏิบัติในจุดที่มีความแข็งของพื้นที่พอและได้ระดับ

รถลิฟท์กระเช้าแบบ Scissor Lift
รถกระเช้าบูมลิฟท์

รถกระเช้าบูมลิฟท์ Boom lift 

 

เป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สามารถขึ้นลงได้ทั้งแนวดิ่ง และสามารถยื่นกระเช้าออกไปนอกตัวรถได้ รวมถึงสามารถหมุนฐานกระเช้าเพื่อเปลี่ยนจุดทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถได้ สำหรับรถลิฟท์กระเช้าแบบ Boom Lift มี 2 ประเภท คือ

1. Articulating Boom Lift (Battery / Engine) : เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนพับ มีความคล่องตัว และเข้าถึงหน้างานที่ซับซ้อน สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากบนกระเช้า มีทั้งรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ ที่มีข้อดีคือไม่เกิดมลพิษในขณะใช้งาน และรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ Diesel ซึ่งใช้งานที่ความสูงที่มากกว่า

 2. Telescopic Boom Lift (Engine) : เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนตรง ซึ่งมีข้อดีคือมีระยะเอื้อมของแขน Boom ที่มาก เมื่อเทียบกับ Boom Lift ชนิดแขนพับ สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จาากบนกระเช้า ด้วยลักษณะของล้อที่มีดอกยางขนาดใหญ่จึงสามารถขับเคลื่อนผ่านพื้นที่ ที่เป็นพื้นดิน เช่น พื้นที่การก่อสร้างอาคาร