หน้าแรก » ความปลอดภัยการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

ยุธาภัคร์-รถกระเช้าไฟฟ้าชลบุรี

 

เทคนิคความปลอดภัยเมื่อมีการทำงานกับรถกระเช้า

รถกระเช้าไฟฟ้า

 

  1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือหัวหน้างานเสมอระหว่างการใช้งานรถกระเช้า
  2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE เช่น สายรัดตัว หมวกกันกระแทก รองเท้ากันลื่น ถุงมือกันลื่น อยู่ตลอดเวลาระหว่างการใช้งานรถกระเช้า 
  3. ไม่บรรทุกน้ำหนักบนรถกระเช้าเกินกว่าที่ผู้ผลิตหรือคู่มือกำหนดไว้
  4. ตรวจสอบรถกระเช้าเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อมองหาข้อบกพร่องหรือปัญหาและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอันตราย
  5. ห้ามใช้รถกระเช้าใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดไฟ 
  6. ใช้งานรถกระเช้าบนพื้นราบเท่านั้น ห้ามใช้งานบนทางลาดหรือพื้นผิวขรุขระ 
  7. ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานว่าพื้นที่รอบ ๆ รถกระเช้าปราศจากสิ่งกีดขวาง เศษขยะ รวมไปถึงผู้คน 
  8. ผู้ที่อยู่บนกระเช้าควรมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณมือ รวมไปถึงควรมีวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพกับผู้ที่ทำงานในห้องควบคุมซึ่งอยู่บนพื้นดิน 
  9. ไม่ควรใช้รถกระเช้าเพื่อยกของหนัก หรือขนส่งพัสดุ
  10. หากรถกระเช้าเริ่มแกว่งสั่นหรือสูญเสียความมั่นคงควรรีบลดระดับของกระเช้าเพื่อลงพื้นและปิดเครื่องทันที 

 

 

 

บทความอ้างอิง : https://www.industrialtricks.com/boom-lift/