หน้าแรก » การใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้า

ยุธาภัคร์-รถกระเช้าไฟฟ้าชลบุรี

 

รถกระเช้าไฟฟ้า คืออะไร

 

รถกระเช้า (Manlift Vehicle) คือรถที่สามารถพาคนขึ้นไปทำงานในที่สูงได้ เป็นรถสำหรับการปฏิบัติงานในที่สูง ส่วนใหญ่จะใช้งานในหลายลักษณะ ย่อมมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  • งานก่อสร้าง
  • งานซ่อมบำรุง เช่น ซ่อมสายไฟ สายโทรศัพท์
  • งานภายนอกอาคาร
  • งานสาธารณะ เช่น ซ่อมสัญญาณไฟจราจรติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตัดต้นไม้ที่ขวางทาง เป็นต้น

การจะเลือกใช้รถกระเช้าประเภทใด ต้องดูลักษณะงานที่ทำนั้น มีความเหมาะสมที่จะใช้แบบใด และควรสวมใส่ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมด้วย รถกระเช้า มีหลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับการใช้งานให้เหมาะสม คือ 

  1. รถกระเช้าไฟฟ้าแบบลิฟท์ หรือแบบขึ้นแนวตั้ง
  2. รถกระเช้าแบบบูม

การใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้า

ซึ่งการทำงานบนที่สูง เป็นงานที่เสี่ยงต่อผู้ปฎิบัติงาน และในบางพื้นที่การทำงาน ไม่สะดวกต่อการตั้งนั่งร้าน บริษัท ยุธาภัคร์ จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเช่า และจำหน่ายรถกระเช้า เพื่อการทำงานบนที่สูงด้วยความสะดวกและปลอดภัย